Regulamin

1 - Obowiązuje kultura i szacunek

2 - Możesz zostać zbanowany za nieodpowiednie treści

3 - Serwis to katalog firm - głównie Lubelskie

4 - Serwis jest bezpłatny

5 - Zgłaszaj wszystkie błędy do grodzki@grodzkistudio.pl

6 - Reguilamin może zostać zmieniony w każdej chwili